Felhívás – Green Challenges – Zöld kihívások 2021 A jelentkezés és részvétel feltételei

HÁTTÉR

Ez a projektpályázat az UNI-ECO projekt része. Ez a projektfelhívás az UNI-ECO stratégiai együttműködés része, amelyet az Európai Bizottság támogat az Erasmus+ programon keresztül. Az együttműködést a Montpellier-i Egyetem vezeti, partnerei pedig az ELTE, a Barcelonai Egyetem, a Trinity College Dublin, az Utrechti Egyetem (mind partnerei a CHARM-EU Európai Egyetemek Szövetségnek), valamint az UNIMED egyetemi hálózat és a CESIE non-profit szervezet.

Az UNI-ECO arra vállalkozik, hogy beépítse a társadalmi és a környezeti fenntarthatóságot a modern egyetemi szellemiségbe. Azért dolgozunk, hogy fenntarthatóbbá tegyük a campusokat, de valójában a hallgatók és a munkavállalók azok, akik majd cselekvéseikkel ezeket a célkitűzéseket életre keltik.

A projekt első fázisában elvégeztük “A felsőoktatási intézmények fenntartható fejlődésének jelenlegi állása” című kutatást. Ehhez összevetettük a hallgatói és dolgozói felmérés eredményeit, valamint az intézmények saját önértékelő kérdőíveit, és meghatároztuk azokat a kiemelt területeket, amelyek “Zöld kihívásként” bekerültek a jelenlegi felhívásba.

CÉLKITŰZÉS

A “Zöld kihívások” kampány célja, hogy bátorítsa az ELTE campusainak használóit a közösségbe való bevonódásra és saját miniprojektjeik megalkotására az UNI-ECO keretein belül. Ezzel az intézményben hozzájárulhatnak a jó gyakorlatok elterjesztéséhez, és a partneregyetemek közötti tapasztalatcseréhez.

 

TÉMÁK 2021-BEN

Minden partneregyetem közzéteszi a felhívást a saját belső csatornáin, a “Zöld kihívások” kampány keretében.

A már említett “A felsőoktatási intézmények fenntartható fejlődésének jelenlegi állása” című kutatás alapján a következő közös “Zöld kihívás” témákat határoztuk meg:

  1. Gyakorlati megoldások a Zero Waste (Nulla Hulladék) elérésére az egyetemen
  2. A közlekedéssel kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás csökkentése az egyetemen
  3. A biológiai sokféleség erősítésére és növelésére irányuló tevékenységek
  4. Az egyetemi étkeztetés környezeti terhelésének csökkentése

RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉGEK

Az ELTE campusainak használói (minden hallgató és munkavállaló) részt vehetnek a kihívásban akár a saját projektötletük beküldésével, akár más projektekhez való csatlakozással.

A létrejövő csapatok hozzáférést kapnak egy online “Élő Labor” felülethez, ahogy lehetőségük lesz az információcserére, ötletbörzére és a miniprojekt megvalósításának koordinálására.

A partneregyetemek adhatnak pénzügyi támogatást a projektek megvalósításához. Ha a projektben résztvevők ezt igénylik, akkor a jelentkezési lapon kell megindokolni a költségek szükségességét, és a partneregyetemek saját értékelőbizottsága fog dönteni a támogatás odaítéléséről.

Az ELTE projektenként maximum 150.000 forintot tud biztosítani a legjobbnak ítélt 5 miniprojekt megvalósításának költségeire, amit számlákkal kell igazolni az egyetem felé. A legjobbnak ítélt projekteket a csapatok vezetői (vagy a csapat másik, kijelölt tagja) fogják bemutatni a helyi egyetemi közösségnek, majd a partneregyetemeknek az UNI-ECO Nyári Egyetem keretében, amelyet 2021 júliusában online formában rendez meg a Trinity College Dublin.

 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

A részvétel feltétele a hivatalos hallgatói vagy munkavállalói jogviszony az ELTE-n.

A csapatoknak legalább 2, legfeljebb 5 főből kell állniuk. A résztvevők lehetnek egyazon egyetem polgárai, vagy a partneregyetemek polgárai is (Montpellier-i Egyetem, Barcelonai Egyetem, a Trinity College Dublin, és az Utrechti Egyetem). A csapatvezetőnek rendelkeznie kell hivatalos hallgatói vagy munkavállalói jogviszonnyal az ELTE-n. A jelentkezés kizárólag hivatalos ELTE-s emailcímmel történhet (elte.hu végződéssel). A más e-mail címmel leadott jelentkezéseket automatikusan elutasítjuk.

A JELENTKEZÉS MENETE

A jelentkezés az UNI-ECO együttműködés honlapján, az erre kialakított felületen lehetséges: https://uni-eco.umontpellier.fr/

Az UNI-ECO együttműködés honlapja angol nyelvű, de a jelentkezési lapok elérhetőek az egyes partneregyetemek nyelvein, így magyarul is.

Minden jelentkező csapatnak szükséges kitöltenie a Zöld kihívások jelentkezési lapot. A jelentkezést egy példányban a csapatvezetőnek kell elvégeznie.

Lehetőség van arra is, hogy valaki egyénileg csatlakozzon a már meghirdetett projektötletekhez, a maximális létszám, 5 fő erejéig. A miniprojekt vonatkozhat a kiválasztott „Zöld kihíváshoz” kapcsolódó ötlet hátterének, megvalósítási lehetőségeinek vizsgálatára az Egyetemen és javaslatok megfogalmazására az intézmény felé, de akár az ötlet tényleges megvalósítására is.

Az egyéni jelentkezési igényről a csapatvezető automatikusan e-mail értesítőt kap. A beérkező egyéni jelentkezéseket a csapat és a csapatvezető bírálja el, és értesíti a jelentkezőt a felvétel eredményéről. Minden csapatösszetételt illető változásról bejelentést kell tenni az uni-eco@umontpellier.fr emailcímen

 

A jelentkezés határideje 2021. április 4.

A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA ÉS AZ EREDMÉNYEK BEJELENTÉSE

Az ELTE Fenntartható Fejlődési Tanácsa fogja kiválasztani azt a maximum 5 miniprojektet, amit a legjobbnak tartanak. Az elbírálás a jelentkezési lapon megadott leírás alapján történik, a következő szempontok figyelembe vételével:

• A mini-projekt megvalósíthatósága és a kihívásra adott válasz koherenciája

• Minőség és eredetiség

A kiválasztás eredményeit az egyes egyetemek teszik közzé a saját honlapjukon legkésőbb 2021. április 12-éig.

Minden csapatnak előrehaladási jelentést kell készítenie a mini-projekt fejlesztéséről és megvalósításáról június közepéig (a pontos dátumot később tesszük közzé). Az előrehaladási jelentést előre megadott formában kell elkészíteni és eljuttatni az ELTE Fenntartható Fejlődési Tanácsához. Amely kijelöli a legjobbnak ítélt 2-3 mini-projektet, amelyek részt vehetnek az UNI-ECO Nyári Egyetemen.

A legjobb mini-projektek kiválasztási szempontjai a következők:

• A mini-projekt megvalósíthatósága és a kihívásra adott válasz koherenciája

• Kommunikáció, hatás és hozzáadott érték

További kiválasztási szempontok:

• Igények elemzése, célkitűzések valóságossága, az eredmények mérhetősége

• A szervezés minősége

• A megismételhetőség potenciálja

A KIVÁLASZTOTT JELENTKEZŐK KÖTELESSÉGEI

A kiválasztott jelentkezők vállalják, hogy elkötelezik magukat a jelentkezési lapon leírt mini-projekt mellett.

Minden csapatnak előrehaladási jelentést kell készítenie PowerPoint prezentáció formájában (ehhez mi biztosítjuk a sablont), amelyhez további elemeket lehet csatolni (fotók, videók, kutatás, stb.). Az előrehaladási jelentés határidejét az ELTE helyi UNI-ECO képviselői teszik közzé.

A mini-projektek eredményei az UNI-ECO honlapján jelennek majd meg és később felhasználhatók az UNI-ECO együttműködés keretében.

Ha egy mini-projekt bekerül a legjobbak közé, a csapatnak ki kell jelölnie legalább egy csapattagot, aki részt vesz az UNI-ECO Nyári Egyetemen és bemutatja a mini-projektet és annak előrehaladását az összes partneregyetemnek. A 2021-es nyári iskola időpontját meg kell erősíteni.

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A jelentkezési lap elküldésével a jelentkező kijelenti, hogy egyetért a jelentkezés és részvétel feltételeivel.

A jelentkezők adatainak védelme érdekében kizárólag az ELTE Fenntartható Fejlődési Tanácsának tagjai ismerik meg a jelentkezők adatait, kizárólag a miniprojektek értékelése szempontjából, és azokat harmadik félnek nem adják ki, más célra nem használják fel.

Az ELTE adatkezelési szabályzata elérhető itt. Mivel a járvány hatásai jelenleg is kiszámíthatatlanok, a felhívás szervezői fenntartják a jogot, hogy változtassanak a feltételeken vagy indokolt esetben töröljék a felhívást.