Convocatòria de projectes “Desafiaments verds 2021” Bases de la convocatòria

CONTEXT

Aquesta convocatòria de projectes forma part del projecte UNI-ECO. UNI-ECO és una "Associació Estratègica" (Strategic Partnership) cofinançada pel programa Erasmus+ de la Comissió Europea. El projecte UNI-ECO és una iniciativa liderada per la Universitat de Montpeller en associació amb la Universitat de Barcelona, la Universitat d'Utrecht, la Universitat Eötvös Loránd de Budapest i el Trinity College de Dublín (tots ells membres de l'aliança CHARM-Universitats Europees), així com la xarxa universitària UNIMED i l'ONG CESIE.

Aquest projecte pretén respondre a la necessitat d'incorporar la sostenibilitat social i mediambiental en el nucli de la universitat moderna. En el projecte UNI-ECO volem dissenyar el campus sostenible, però són la comunitat estudiantil i el personal dels IES els qui li donaran vida passant a l'acció.

Durant la primera fase del projecte, s'ha realitzat un "Estat de l'art del desenvolupament sostenible en les institucions d'ensenyament superior". Comparant els resultats de l'estudi, les autoavaluacions de les universitats i les enquestes a la comunitat estudiantil i al personal, s'han identificat les prioritats de les institucions associades i s'han establert "Desafiaments Verds" comuns que són la substància d'aquesta convocatòria.

OBJECTIU

L'objectiu de la campanya "Desafiaments Verds" és animar les persones usuàries del campus a implicar-se en la comunitat proposant miniprojectes, i promoure l'intercanvi de bones pràctiques dins de la institució, i entre les universitats associades.

 

TEMES 2021

Cada universitat sòcia gestiona la seva pròpia convocatòria de projectes interna en el marc dels "Desafiaments verds".

Els temes comuns de la Convocatòria de projectes "Desafiaments verds 2021" s'han definit de la següent manera:

  1. Pràctiques que acostin a la universitat al Residu Zero
  2. Reduir la petjada de carboni relacionada amb el transport en la universitat
  3. Accions per a recolzar i millorar la biodiversitat
  4. Reduir la petjada mediambiental de la restauració en la universitat

OPORTUNITATS PELS PARTICIPANTS

Les persones usuàries del campus podran participar amb proposant els seus propis projectes d'equip, o donant suport a projectes existents.

Els equips formats per a participar en els desafiaments verds tindran accés a un espai en línia, el "Living Lab", on podran obtenir informació, intercanviar idees i coordinar l'execució del seu miniprojecte.

Cada institució pot dedicar fons per a donar suport a la implementació del projecte, quan es justifiqui com a part del procés de sol·licitud; el decidirà el comitè d'avaluació de cada institució dins de les limitacions d'un petit pressupost dedicat a tal fi (els detalls seran anunciats per cada institució localment).

Els millors projectes seleccionats per cada universitat seran presentats per la persona responsable de l'equip a tota la comunitat universitària a l'Escola d'Estiu UNI-ECO (lloc i data per confirmar en funció de l'evolució de la situació de la pandèmia). En el seu cas, les despeses de viatge i estada de la persona representant del projecte seran coberts pel projecte UNI-ECO, segons les condicions definides.

 

CRITERIS DE PARTICIPACIÓ

Per a participar en un projecte, les persones participants han d'estar inscrites com a estudiants o membres del personal en una de les institucions associades.

Un equip ha d'estar format per un mínim de dos i un màxim de cinc participants, que poden ser de la mateixa institució o de més d'una institució associada.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Les sol·licituds han de presentar-se en la plataforma allotjada en el lloc web del projecte UNI-ECO: https://uni-eco.umontpellier.fr/

La web de UNI-ECO està en anglès, però el formulari de sol·licitud està disponible en tots els idiomes de les universitats associades.

La persona sol·licitant ha d'emplenar el formulari de sol·licitud dels Desafiaments verds. Si ja forma part d'un equip, només la persona responsable de l’equip ha de presentar la sol·licitud.

Existeix la possibilitat que una persona sol·liciti participar com a membre addicional d'un equip en un projecte ja proposat per un equip en la plataforma, sempre que no s'hagi aconseguit el número màxim de cinc membres de l'equip. La sol·licitud de participació s'enviarà automàticament per correu electrònic a la persona responsable de l'equip del projecte en qüestió.

Aquesta persona responsable d'equip haurà d'avaluar la contribució potencial de la nova sol·licitud per a unir-se a l'equip del projecte, dins del límit màxim de cinc membres per a cada equip. Serà responsabilitat del líder d'equip respondre a la petició del/a sol·licitant al més aviat possible i comunicar qualsevol canvi resultant en la composició de l'equip per correu electrònic a uni-eco@umontpellier.fr

 

La data límit per a les sol·licituds és el 11 d'abril de 2021.

PROCEDIMENTS D'AVALUACIÓ I ANUNCI DELS RESULTATS

Un comitè d'avaluació definit per cada universitat sòcia seleccionarà un màxim de cinc projectes. La selecció es faràsobre la base de la descripció del projecte rebuda en el formulari de sol·licitud d'acord amb els següents criteris:

o Viabilitat del projecte, coherència en abordar el repte

o Qualitat i originalitat

Els resultats de la selecció seran publicats per cada universitat en la seva pàgina web el 12 d'abril de 2021.

Cada equip haurà de presentar un informe de situació sobre el desenvolupament i l'execució del seu projecte fins avui a mitjan juny (data per confirmar localment). L'informe de situació seguirà un format estàndard i es presentarà al comitè d'avaluació de la universitat associada corresponent. Basant-se en l'informe de progrés, el comitè d'avaluació seleccionarà els 2 o 3 millors projectes per a la seva presentació a l'Escola d'Estiu UNI-ECO.

Els principals criteris d'avaluació seran:

o Viabilitat del projecte, coherència en abordar el repte

o Comunicació, impacte i valor afegit

Els subcriteris seran:

o Anàlisi de les necessitats, objectius realistes, resultats mesurables

o Qualitat de l'organització

o Potencial de replicació

OBLIGACIONS DELS SOL·LICITANTS SELECCIONATS

En cas de ser seleccionada, la persona sol·licitant es compromet a realitzar el projecte tal com s'ha presentat en la sol·licitud.

Cada equip haurà de presentar una presentació final en forma de PowerPoint (es proporcionarà una plantilla) que pot anar acompanyat de documents de suport (fotos, vídeos, estudi, etc.). El termini per a enviar l'informe de progrés al comitè d'avaluació serà confirmat pel comitè d'avaluació a nivell local.

Els resultats finals es publicaran en la web de UNI-ECO i podràn utilitzar-se posteriorment en el marc de la comunicació realitzada entorn del projecte UNI-ECO.

Si és seleccionat entre els millors projectes, l'equip haurà de seleccionar almenys una persona representant per a assistir a l'Escola d'Estiu UNI-ECO per a presentar els resultats del seu projecte a la comunitat universitària. Es confirmarà la data de l’Escola d’Estiu 2021.

 

INFORMACIÓ ADICIONAL

En presentar el formulari de sol·licitud, la persona sol·licitant accepta els termes i condicions de la convocatòria de projectes.

Per a garantir la privacitat de les dades, només els membres dels comitès d'avaluació tindran accés a les dades personals de les persones sol·licitants.

Les universitats sòcies organitzadores es reserven el dret de modificar les condicions o cancel·lar aquesta Convocatòria de projectes en funció de l'evolució de la situació sanitària.