Mini gardens – inspired by archaeology/Régészeti minikertek

Short description

Tematikus régészeti minikerteket hozunk létre a Régészettudományi Intézet teraszán. A változatos zöldfelület a harmadik hely szerepét is betölti.

Long description

Tematikus — újkőkori és bronzkori táj, rézkori kurgán, sumér paloták és háztartások kertjei, vaskori halmok, temetkezésben talált virágcsokrok, római villa, avar falu, középkori város és kolostorkert, stb. – régészeti minikerteket hozunk létre az ELTE Régészettudományi Intézet épületében. A minikertek flóralistáját régészeti feltárások archaeobotanikai vizsgálatai adják, Intézetünk ásatásaiból vagy forrásfeltárásaiból megismert növénytársulások. Rekonstruálhatunk az adott régészeti korszaknak és lelőhelynek megfelelő tájrészleteket, kerteket, gyűjthető gyógynövényeket, ehető vad- és termesztett növényeket. A tematikus minikertek általunk megépített magaságyásokban vagy nagyméretű virágtartókban, kaspókban kapnak helyet, az Intézet földszinti, belső teraszán. Projektünk az egyetemi biodiverzitás növeléséhez járul hozzá. A Trefort-kert jellegzetes városi zöldterület, döntően fásszárú növényekkel. A régészeti minikertek növelik a zöldfelületet a zárt városi térben; a jelenlegi flórában nem szereplő növények fajtagazdagsága enyhíti a kert egyhangúságát. A kezdeményezés finoman visszautal a kert eredeti, XIX. századi botanikus-kert funkciójára is, megteremtve az átjárások lehetőségét múltunk különböző korszakai között. Kitűzött céljaink között szerepel a biodiverzitás növelése, valamint oktatási célok is: A minikertek tanulókertként hasznosíthatók a képzés során a különböző régészeti korszakok jellemző növényi társulásainak szemléltetésével. Hallgatóink közvetlen tapasztalatot szerezhetnek arról, hogy lehet a régészeti kutatások tudományos eredményeit közvetíteni a társadalom felé. A minikertek kialakítását, gondozását, fenntartását közösen végezzük, további közösségi miniprojektek létrehozását támogatjuk. Eredményként várjuk, hogy a projektben kialakított tematikus egységek változatos zöldfelülete egy térbe rendezve harmadik helyet teremt az Intézet közösségének. A helyszín jelenleg teljesen kihasználatlan, semmilyen módon nem vesz részt a Campus életében. A projekt lehetőséget ad a folyamatos kísérletezésre, az évenkénti megújulásra és újra tervezésre. Alkalmat teremt az Intézet különböző közösségeinek együttműködésére, a vegetáció változásához kapcsolódó közösségi események megszervezésére. A kezdeményezés pilot-projektként is tekinthető – a tapasztalatok az Intézet falait átlépve más helyszíneken is hasznosíthatók. Figyelmet fordítunk a kert fenntartható kialakításra és használatára. A költségtervben nem szereplő tételeket saját forrásból, munkából fedezzük. A projekt végleges kialakításához szaktanácsot kérünk a MATE tájépítészeitől, az ELTE Füvészkerttől is.

Scope of the project

Az ELTE BTK Trefort-kerti campusán a Régészettudományi Intézet (Múzeum körút 4/B) épülete, mint pilot-projekt. Későbbiekben több helyszínre is kiterjeszthető.

Budget

magaságyások nyersanyag költség: 60 000 Ft nagyméretű, kültéri kaspók: 40 000 Ft fix állványos virágtartó nyersanyag költsége: 30 000 Ft növényfuttató rendszer nyersanyag költség: 20 000 Ft Mindösszesen: 15 0 000 Ft

How do you envisage dealing with COVID-19 restrictions?

Tervezési szakaszban online platformon történő kapcsolattartás (megbeszélések, tervezések, fájlmegosztások). Jóllehet a projekt szabadtéren valósul meg, a megvalósítási szakaszban a járványügyi szabályozásoknak megfelelő távolságtartás, maszkviselés. Pontos és részletes időpont- és feladatkiosztással az egyidőben a helyszínen tartózkodók számának minimalizálása.

University

Eötvös Loránd University, Budapest

Target audience

  • Students
  • Academic staff members
  • Non-academic staff members

Expected date to be completed

06/30/2022

Team Leader Information

Name: Anders Alexandra
Faculty/Department: BTK/Régészettudományi Intézet
Position: oktató-kutató munkatárs
Number of members of this group: 3

Do you want to join this group?

Apply here!

(It is compulsory to use the institutional address related to the home institution)
Optional
If applicable